Doelstelling

VAC Maassluis is een woonadviescommissie die met kennis van zaken, praktijkervaring en een kritische blik, woningen beoordeelt op:

  • bruikbaarheid en doelmatigheid;
  • toegankelijkheid;
  • veiligheid;
  • duurzaamheid en levensloopbestendigheid;
  • onderhoudsvriendelijkheid;
  • gezondheid en comfort.

Volgens VAC Maassluis moet een woning, maar ook de wijk waarin die woning staat of komt te staan, voldoende gebruikskwaliteit bezitten om goed leefbaar te zijn. Tijdens de ontwerpfase, de bouw of de verbouw worden soms keuzes gemaakt die het woongenot verminderen of tot een extra kostenpost leiden.